1399/1/30

آزمون مجازی علوم ششم دبستان | درس 11: شگفتی های برگ

علوم تجربی ششم دبستان اسفند
شامل مباحث: درس 11: شگفتی‌های برگ
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 فروردین 99
  

نیمی از یک برگ سبز را به مدت دو روز با یک ورق کاغذ می پوشانیم، سپس برگ را جدا کرده و داخل الکل می جوشانیم تا رنگ سبز آن کاملًا  خارج شود، بعد برگ را شسته و درون یک ظرف محتوی محلول ید قهوه ای رنگ فرو برده و بیرون می آوریم. رنگ بخش های مختلف برگ چگونه خواهد بود؟