1395/9/7

آزمون تستی فصل 6 علوم تجربی پایه هشتم | تنظیم هورمونی

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 6: تنظیم هورمونی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل