{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی و آمار (1) 1397/09/13

تست کنکور فصل 3 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: ضابطه جبری تابع

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1) دی
شامل مباحث:
فصل 2: تابع
درس 2: ضابطۀ جبری تابع
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل 3 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: ضابطه جبری تابع
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 13 آذر 1397
  

با توجه به نمودار تابع $f$ حاصل $f(-3)+f(3)-f(1)$ کدام است؟