1396/2/9

آزمون تستی درس 15 فارسی ششم دبستان | میوۀ هنر

فارسی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 15: میوه‌ی هنر
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

ثبت شده در 9 اردیبهشت 96
  

شعر «میوه ی هنر» مناظره ای بین کدام موارد است؟