1396/2/9

آزمون تستی درس 15 فارسی ششم دبستان | میوۀ هنر

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 15: میوه‌ی هنر
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شعر «میوه ی هنر» مناظره ای بین کدام موارد است؟