1398/11/17

سوالات آزمون تستی فصل هفتم مطالعات اجتماعی نهم | ایران در عصر مشروطه (درس 13 و 14)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث:
درس 13: انقلاب مشروطیت، موانع و مشکلات
درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 بهمن 98
  

کدام یک از پادشاهان قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد؟