{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/09/6

آزمون غیرحضوری تستی (سطح دشوار) ریاضی نهم | فصل 4: توان و ریشه

دوره اول متوسطه نهم ریاضی دی
شامل مباحث: فصل 4: توان و ریشه
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون غیرحضوری تستی (سطح دشوار) ریاضی نهم | فصل 4: توان و ریشه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 6 آذر 1399
  

چهار نقطه A,B,C,D روی دایره‌ای به قطر 10 چنان قرار دارند که ABCD یک چهار ضلعی و BD قطر دایره است. اگر AC نیمساز زاویه BAD و طول AD برابر 6 باشد، محیط ABCD کدام است؟