{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1402/02/17

امتحان نهایی درس شیمی (3) رشته ریاضی و تجربی نوبت دی 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی شیمی (3) دی 1401
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمی
فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
فصل 4: شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر
  تعداد سوالات: 27
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 120 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس شیمی (3) رشته ریاضی و تجربی نوبت دی 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 17 اردیبهشت 1402
  

pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود 3/7 است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. $\log 2 = 0/3$