{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1401/12/10

آزمون مفهوم مشتق، مشتق پذیری و پیوستگی | حسابان دوازدهم رشته ریاضی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) بهمن
شامل مباحث:
درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق
درس 2: مشتق پذیری و پیوستگی
  تعداد سوالات: 23
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مفهوم مشتق، مشتق پذیری و پیوستگی | حسابان دوازدهم رشته ریاضی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 10 اسفند 1401
  

با توجه به نمودارتابع مقابل:

الف) در کدام نقطه مقدار تابع و مقدار مشتق تابع منفی است؟
ب) در کدام نقطه مقدار تابع و مقدار مشتق تابع برابر صفر است؟
پ) در بین نقاط داده شده کدام نقطه بیشترین شیب را دارد؟
ت) شیب نقاط D و A را با هم مقایسه نمایید.