1396/2/10

آزمون تستی درس نیایش فارسی ششم دبستان | خدایا، جهان پادشاهی تو راست

فارسی ششم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث: نیایش
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اردیبهشت 96
  

در عبارت «گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام» کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است؟