1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند عبارت زیر در مورد انسان سالم به درستی بیان شده است؟

الف) دو سرخرگ اکلیلی از قلب خارج و یک سیاهرگ اکلیلی به قلب وارد می شود.

ب) مرکز تنظیم ضربان قلب مانند مرکز تنظیم اصلی تنفس در بصل النخاع قرار دارد.

ج) در هنگام ورزش شدید خون بیشتری به تمام اندام های بدن فرستاده می شود.

د) در هر چرخه ی قلبی بیش از $\frac{1}{2}$ زمان فشار خون سرخرگ آئورت بیشتر از فشار خون بطن چپ می باشد.

یک برنامه ریزی مناسب برای پیش خوانی سال تحصیلی بعدی
توسط امیر حسین فریادرس در 16 خرداد
اگر 2X+1=8 باشد آنگاه 4X+1 برابر چه عددی است؟
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد
معنی کلمه Brave چیست؟
توسط دانا قاضی زاده در 16 خرداد
اندازه زاویه مجهول درون مثلث
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد