1398/2/23

آزمون تستی فصل تنظیم هورمونی علوم هشتم

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 6: تنظیم هورمونی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/2/23
  

تنظیم سوخت و ساز درون سلولی به عهده کدام غده است؟