1399/12/22

آزمون تستی پودمان 4 حقوق و دستمزد یازدهم رشته حسابداری

حسابداری حقوق و دستمزد یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات) اسفند
شامل مباحث: فصل 4: حسابداری حقوق و دستمزد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 اسفند 99
  

کدام یک از موارد زیر جزء خصوصیات طبقه بندی درست،  در بایگانی  نمی باشد ؟