{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1401/12/29

آزمون تستی سری 9 نوبت دوم درس زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
فصل 5: از ماده به انرژی
فصل 6: از انرژی به ماده
فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی
فصل 8: رفتارهای جانوران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی سری 9 نوبت دوم درس زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 29 اسفند 1401
  

کدام مورد نشان دهنده نوعی واکنش از دست دادن الکترون در موجودات زنده است؟