{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیای ایران 1399/07/29

آزمون چهارگزینه ای درس دوم جغرافیای ایران دهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیای ایران آبان
شامل مباحث: درس 2: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 12 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون چهارگزینه ای درس دوم جغرافیای ایران دهم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 29 مهر 1399
  

کدام عبارت در مورد مراحل یک پژوهش جغرافیایی درست می‌باشد؟