1395/11/3

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | واکنش های شیمیایی، موازنه و اکسیدهای فلزی و نافلزی (صفحه 55 تا 68)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- ردِّپای گازها در زندگی
2-2 واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
3-2 ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و ساختار لوویس
4-2 خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد اکسیژن درست است؟
آ) هر کدام از فراورده‌های سوختن زغال سنگ، یک ترکیب اکسیژن‌دار به شمار می‌رود.
ب) در هر کدام از فرایندهای فرسایش سنگ، فتوسنتز و فساد مواد غذایی، گاز اکسیژن یکی از واکنش‌دهنده‌ها است.
پ) هواپیماها برای این‌که فشار هوا را کاهش دهند، اتاقکی از گاز اکسیژن حمل می‌کنند.
ت) اکسیژن می‌تواند هم از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون و هم از طریق گرفتن الکترون به آرایش هشتایی پایدار برسد.