1397/12/9

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: علوم تجربی هفتم | فصل 1 تا 10

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: تجربه و تفکر
فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن
فصل 3: اتم‌ها الفبای مواد
فصل 4: مواد پیرامون ما
فصل 5: از معدن تا خانه
فصل 6: سفر آب روی زمین
فصل 7: سفر آب درون زمین
فصل 8: انرژی و تبدیل‌های آن
فصل 9: منابع انرژی
فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

سازمان هواشناسی میزان بارندگی را در ..................... اندازه گیری می کند و با واحد ................ بیان می کند.