1397/9/12

تست کنکور جامعه شناسی (3) رشته انسانی | درس 8: سیاست هویت

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 8: سیاستِ هویت
  تعداد سوالات: 23
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/12
  

در دوران پسامدرن، افراد مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را براساس چه چیزی پی می‌گیرند؟