{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون آزمایشی کنکور سراسری خرداد ماه | ماده درسی علوم و فنون ادبی 1 و 2 و 3

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آزمایشی کنکور سراسری خرداد ماه | ماده درسی علوم و فنون ادبی 1 و 2 و 3
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
ثبت شده در 2 شهریور 1401