1397/9/13

تست کنکور فصل 4 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: معیارهای گرایش به مرکز میانگین

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 3: داده‌های آماری
درس 2: معیارهای گرایش به مرکز
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمرات یک دانش‌آموز در یک آزمون به صورت جدول زیر است. اگر او بخواهد میانگین نمراتش برابر ۱۸ گردد، نمرهٔ درس ریاضی او چقدر باید باشد؟