1397/1/18

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 6: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 6: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه‌داران را به وجود آورد؛ بدین ترتیب، اقتصاد ............. به اقتصاد ................ متحول شد.