1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-2: انبساط گرمایی (نمونه B)

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
2-4 انبساط گرمایی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل زیر یک تیغه دوفلزه که از دو فلز A و B ساخته شده است و در یک ترموستات به کار می‌رود را نشان می‌دهد. جنس A و B به ترتیب می‌تواند ..... و ...... باشد: