{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری گروه آزمایشی انسانی خارج از کشور 1400 | مادهٔ درسی زبان انگلیسی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی مهر
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی انسانی خارج از کشور 1400 | مادهٔ درسی زبان انگلیسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 6 آذر 1400
  

کدام شکل هندسی در ساخت این مربع بزرگ استفاده شده است؟