1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 4-2 حرکت دایره ای یکنواخت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 2-4 حرکت دایره‌ای یکنواخت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طول عقربه دقیقه شمار و ثانیه شمار یک ساعت به‌ترتیب $8$ سانتی متر و $10$ سانتی‌متر است. تندی نوك عقربه ثانیه شمار چند برابر تندی نوك عقربه دقیقه شمار است؟