1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 4-2 حرکت دایره ای یکنواخت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث: 2-4 حرکت دایره‌ای یکنواخت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 فروردین 98
  

مطابق شكل زير، دو گلوله‌ی هم جرم كه توسط ميله‌ای به يكديگر متصل شده‌اند، حول نقطه‌ی $O$ به صورت يكنواخت در حال دوران هستند. در هر لحظه اندازه‌ی تكانه‌ی گلوله‌ی (1) چند برابر اندازه‌ی تكانه‌ی گلوله‌ی (2) است؟