{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1397/07/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 1-1 شناخت حرکت

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
قسمت 1: شناخت حرکت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 1-1 شناخت حرکت
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 مهر 1397
  

شکل زیر نمودار $x - t$ متحرکی را نشان می‌دهد که در راستای افق با شتاب ثابت در حال حرکت است.
الف) تندی متوسط را در 5 ثانیهٔ اول حرکت به دست آورید.
ب) سرعت اولیهٔ متحرک چقدر است؟
پ) با توجه به نمودار، در جدول زیر به جای 1 و 2 از کلمه‌های «تندشونده، کند شونده» استفاده کنید.