1397/7/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 1-1 شناخت حرکت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-1 شناخت حرکت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بردار مکان متحرکی که در صفحه‌ی $xoy$ حرکت می‌کند، در $SI$ به صورت $\overrightarrow{r}=2t\overrightarrow{i}+{{t}^{2}}\overrightarrow{j}$ است. در چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه، اندازه‌ی سرعت متحرک برابر با اندازه‌ی سرعت متوسط آن در دو ثانیه‌ی اول حرکت است؟