1395/9/22

آزمون تستی درس 6 علوم تجربی چهارم دبستان | سنگ ها

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 6: سنگ‌ها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مهم‌ترين عواملی كه در دگرگون شدن سنگ‌ها اثر دارند، كدامند؟