1397/7/2

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 18: عظمت نگاه

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 8: ادبیات جهان
درس 18: عظمت نگاه
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در واژگان زیر معنای چند واژه به‌صورت غلط بیان شده است؟

مولع (آزمند)       حقه (جعبه)         اهلیت (شایستگی)       دژ (خشمگین)          حاذق (فراموش‌کار)         ترگ (کلاه خود)