{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی 1400/08/18

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی زیست‌شناسی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی مهر
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 36 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی زیست‌شناسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 18 آبان 1400
  

تعداد دانش‌آموزان پایهٔ اوّل، دوم و سوم دبستان یک مدرسه در نمودار زیر نشان داده شده است.
هر 10 دانش‌آموز را با (شکل آدمک که می‌خندد) نشان داده و نمودار تصویری زیر را کامل کنید.