1396/2/2

آزمون آنلاین درس 20 مطالعات اجتماعی نهم | آرامش در خانواده

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 20: آرامش در خانواده
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می‌شود کدام است؟