1398/1/16

آزمون تستی درس 18 مطالعات اجتماعی نهم | هویت

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 18: هویت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 فروردین 98
  

عمده ترین عناصر هویّت یک ملت کدام اند؟