1398/11/16

سوالات آزمون تستی فصل اول مطالعات اجتماعی نهم | سیارۀ ما، زمین (درس 1 و 2)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 1: گوی آبی زیبا
درس 2: حرکات زمین
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل