1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس چهارم: مجموعه‌ها و احتمال

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 4: مجموعه‌ها و احتمال
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

آزمونی شامل 10 سؤال ریاضی با ضریب 5 و 10 سؤال علوم با ضریب 4 می‌باشد. اگر شرکت‌کننده‌ای بخواهد حداقل 60 درصد نمره را کسب کند و فقط به 6 سؤال علوم پاسخ صحیح داده باشد، دست کم باید به چند سؤال ریاضی حتماً پاسخ صحیح بدهد؟ (آزمون نمره منفی ندارد)