1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس چهارم: مجموعه‌ها و احتمال

ریاضی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 4: مجموعه‌ها و احتمال
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 شهریور 95
  

يك تاس و دو سكه را با هم پرتاب می‌كنيم. تعداد حالت‌های ممكن برای اين آزمايش كدام است؟