1397/5/16

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک | فصل پنجم: درس 2- مفهوم حدهای یک طرفه

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: حدهای یک طرفه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تابع $f(x)=\left\{ \begin{matrix}
   -{{(2x+a)}^{2}}\,\,\,\,\,\,;x\ge -2  \\
   3{{x}^{2}}+8x\,\,\,\,\,\,\,;x<-2  \\
\end{matrix} \right.$ در نقطهٔ x=-2 حد دارد، مجموعه مقادیر a برابر است با: