1396/2/10

آزمون تستی درس 16 فارسی ششم دبستان | آداب مطالعه

فارسی و نگارش ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 16: آداب مطالعه
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اردیبهشت 96
  

کدام گزینه ی زیر هم خانواده ی کلمه ی «اعتدال» است؟