1396/2/10

آزمون تستی درس 16 فارسی ششم دبستان | آداب مطالعه

فارسی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 16: آداب مطالعه
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اردیبهشت 96
  

کدام گزینه ی زیر هم خانواده ی کلمه ی «اعتدال» است؟

تفاوت در ساختار مساجد نمونه موردی
توسط محمد صلاح زوج در 14 آذر
فضای حائز اهمیت مساجد و جایگاه آنها
توسط محمد صلاح زوج در 14 آذر
ایجاد یک فضای مهم در بناهای ایرانی
توسط محمد صلاح زوج در 14 آذر
سیر تکامل معماری اسلامی
توسط محمد صلاح زوج در 14 آذر