1396/2/10

آزمون تستی درس 16 فارسی ششم دبستان | آداب مطالعه

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 16: آداب مطالعه
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شعر: «به گیتی به از راستی پیشه نیست» از کیست و در چه قالب شعری سروده شده است؟