{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1402/06/15

امتحان نهایی درس فارسی (3) دوازدهم نوبت شهریور 1402

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فارسی (3) شهریور 1402
شامل مباحث:
فصل 1: ادبیات تعلیمی
فصل 2: ادبیات پایداری
فصل 3: ادبیات غنایی
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
فصل 6: ادبیات حماسی
فصل 7: ادبیات داستانی
فصل 8: ادبیات جهان
  تعداد سوالات: 47
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس فارسی (3) دوازدهم نوبت شهریور 1402
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 15 شهریور 1402
  

کدام گروه ابیات دارای غلط املایی‌اند؟

الف) نقد عشق از سرای ارواح است                      نه ز اشخاص و شکل و اشباح است

ب) با چشم نیم‌خواب تو خشم آیدم همی             از چشم‌های نرگس و چندان وقاهتش 

ج) فراغ روی تو بسیار شد چه چاره کنم               مگر لباس حیاتی که هست پاره کنم

د) یکی نقض بازی کند روزگار                            که بنشاندت پیش آموزگار

هـ) مغلوب گشت از اول از این دیوان            نوح رسول، من نه نخستینم