1395/10/8

آزمون تستی درس 8 پیام آسمانی نهم | همدلی و همراهی

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 8: همدلی و همراهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/8
  

حضرت علی (ع) ما را از دوستی با چه کسانی به شدت منع کرده است؟