آزمون آزمایشی جمع بندی عربی (3) دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ویژه آمادگی کنکور سراسری

زبان عربی تخصصی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کلمات زیر کدام وقف صحیح انجام نشده است؟