1395/8/2

آزمون تستی درس 3 علوم تجربی چهارم دبستان | انرژی نیاز هر روز ما

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 3: انرژی نیاز هر روز ما
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در توربین‌های آبی و بادی جهت تولید برق از کدام انرژی استفاده می‌شود؟