{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1399/11/14

آزمون میان ترم دوم دین و زندگی دهم انسانی | درس 7 و 8

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی1 بهمن
شامل مباحث:
درس 7: واقعۀ بزرگ
درس 8: فرجام کار
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون میان ترم دوم دین و زندگی دهم انسانی | درس 7 و 8
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 14 بهمن 1399
  

عامل پایان بخشی جهان هستی وقوعِ .................. بوده و غافلگیری موجودات در مرحله‌ی نخست قیامت با رخ داد ................. صورت می‌گیرد.