{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1402/01/1

آزمون آنلاین زیست دوازدهم | فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) دی
شامل مباحث:
فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها
گفتار 3: تغییر در گونه‌ها
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین زیست دوازدهم | فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 1 فروردین 1402
  

با توجه به شکل زیر، در صورت رخ دادن پدیدۀ چلیپایی‌شدن (کراسینگ‌اور) بین فامینک‌های (کروماتیدهای) غیرخواهریِ حاوی دگره‌های A و a گامت‌های نوترکیب دارای چه دگره‌هایی خواهند بود؟