1397/9/27

سوالات تستی هندسه (3) دوازدهم ریاضی | فصل اول: ماتریس ها و کاربردها (درس 1 و 2)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $C={{\left[ {{c}_{ij}} \right]}_{2\times 2}},B={{\left[ {{b}_{ij}} \right]}_{3\times 3}}A={{\left[ {{a}_{ij}} \right]}_{2\times 3}}$ باشند، کدام ماتریس قابل تعریف است؟