1397/9/27

سوالات تستی هندسه (3) دوازدهم ریاضی | فصل اول: ماتریس ها و کاربردها (درس 1 و 2)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

ثبت شده در 27 آذر 97
  

اگر $A=\left[ \begin{matrix}
   -3 & \left| A \right|-1  \\
   \left| A \right|+2 & -2  \\
\end{matrix} \right]$ باشد، دترمینان ماتریس $A$ کدام می‌تواند باشد؟