1397/9/27

سوالات تستی هندسه (3) دوازدهم ریاضی | فصل اول: ماتریس ها و کاربردها (درس 1 و 2)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به ازای چند مقدار $m$، دستگاه معادلات $\left\{ \begin{align}  & (2m+1)x-my=1 \\  & -7mx+(m+6)y=-m \\ \end{align} \right.$، بی‌شمار جواب دارد؟