1397/9/3

آزمون تستی جمع بندی فصل 2 حسابان (2) دوازدهم | فصل 2: مثلثات (سری B)

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: مثلثات
درس 1: تناوب و تانژانت
درس 2: معادلات مثلثاتی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جواب کلی  معادله‌ی $\cos \left( \pi -x \right)\sin \left( \frac{3\pi }{2}-x \right)-\sin \left( \pi +x \right)\cos \left( \frac{x}{2}+x \right)=-{{\sin }^{2}}\frac{5\pi }{4}$ کدام است؟$\left( k\in z \right)$