1397/5/30

سوالات آمادگی کنکور سراسری هندسه (2) پایۀ یازدهم رشتۀ علوم ریاضی - فصل اول: دایره (درس 2- رابطه‌های طولی در دایره)

هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: دایره
درس 2: رابطه‌های طولی در دایره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طول خط‌المرکزین دو دایرهٔ مماس درونی، برابر با 4 سانتی‌متر و مساحت ناحیهٔ محدود بین آن‌ها $32\pi $ سانتی‌مترمربع است. نسبت طول شعاع دایرهٔ بزرگ به شعاع دایرهٔ کوچک کدام است؟