آزمون تستی درس 12 فارسی هشتم | شیر حق | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1395/12/15

آزمون تستی درس 12 فارسی هشتم | شیر حق

شامل مباحث

درس 12: شیرِ حق

تعداد سوالات

15

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 450 تومان