1395/12/15

آزمون تستی درس 12 فارسی هشتم | شیر حق

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 12: شیرِ حق
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 اسفند 95
  

به ترتیب بیت های زیر از کتاب فارسی متعلق به کدام شاعر ان می باشد؟

«صبح صادق، قدرت کاذب شکست        رشته های دام اهریمن گسست»

«در غزا بر پهلوانی دست یافت               زود شمشیری برآورد و شتافت»