{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای 1398/08/17

آزمون آنلاین تستی درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای | پودمان 1: راه اندازی و کاربری رایانه

دوره دوم متوسطه- فنی دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای آبان
شامل مباحث: پودمان 1: راه‌اندازی و کاربری رایانه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین تستی درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای | پودمان 1: راه اندازی و کاربری رایانه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 17 آبان 1398