1398/11/12

سوالات تستی سطح دشوار آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون های آزمایشی علوم هشتم | فیزیک (فصل 9 و 10)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 9: الکتریسیته
فصل 10: مغناطیس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 در شرایط یکسان عبور جریان مساوی از سیم ................ گرمای کم تری نسبت به گزینه های دیگر ایجاد می کند.