1397/11/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 10: کشور، یک ناحیه سیاسی

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 10: کشور، یک ناحیه سیاسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام موارد در رابطه با عوامل مؤثر در انتخاب «پایتخت» درست است؟

الف) داشتن وسعت زیاد و اراضی حاصل‌خیز                        ب) ارائۀ خدمات مناسب به شهروندان و تسلط بر فضای جغرافیایی

ج) قابلیت تبدیل شدن به کلان‌شهر و شهرهای زنجیره‌ای         د) دسترسی آسان به سرتاسر کشور به‌ویژه مرزها

ه) داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها