1396/8/11

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 4- قدرمطلق و ویژگی‌های آن)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: جبر و معادله
درس 4: قدر مطلق و ویژگی‌های آن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 آبان 96
  

با فرض $x \gt \sqrt{7}$، معادلۀ $\left| 2x-4 \right|+\left| 2-{{x}^{2}} \right|=x+6$ چند جواب دارد؟