1397/8/14

تست جمع بندی فصل سوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل ها

زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
گفتار 1: مفاهیم پایه
گفتار 2: انواع صفات
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/14
  

در جانواران، دربارهٔ عاملی که باعث ارتباط بین نسل‌ها می‌شود، چند مورد از موارد زیر همواره صحیح است؟

* در پی تقسیمی ایجاد شده‌اند که در آن فام‌تن‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند.
* ویژگی‌های والدین را به صورت دستورالعمل‌هایی در دنا به نسل بعد منتقل می‌کنند!
* برای هر صفت فقط یک دگره را به نسل بعد منتقل می‌کنند!
* همواره ژن نمودهای متفاوتی با یکدیگر دارند.