{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1401/12/29

سوالات تستی فصل 6 زیست دوازدهم | از انرژی به ماده

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) اسفند
شامل مباحث:
فصل 6: از انرژی به ماده
گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی
گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی فصل 6 زیست دوازدهم | از انرژی به ماده
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 29 اسفند 1401
  

در رابطه با آزمایشی که برای بررسی اثر همۀ طول موج‌های نور مرئی بر میزان فتوسنتز جلبک اسپیروژیر (جلبک سبز رشته‌ای) انجام شد، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) با توجه به مشاهدات صورت گرفته، رنگیزۀ اصلی فتوسنتز چیست؟
ب) چه نوع باکتری در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است؟